Vastgoedcontracten 2020

Huurovereenkomst naar aard van korte duur

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Deze model-huurovereenkomst naar aard van korte duur is primair bedoeld voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. Bij het opstellen van dit model is gebaseerd op de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ROZ), vastgesteld op 20 maart 2017. De wet biedt de huurder van woonruimte in principe zeer veel bescherming. Bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een overeenkomst naar aard van korte duur,

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

wordt gekeken naar de aard van het gehuurde zelf en naar de aard van het gebruik (HR 30 mei 1975, NJ 1975, 464). Voorts zijn in de praktijk van belang de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst, de effectuering daarvan en de feitelijke duur van het gebruik. De lagere jurisprudentie is sterk door de omstandigheden van het geval en door billijkheidsoverwegingen gekleurd. De kwalificatie ‘gebruik naar aard van korte duur’ wordt in de jurisprudentie wel eens (oneigenlijk) gebruikt in gevallen waarin de rechter van oordeel is dat huurbescherming niet op zijn plaats is (vergelijk bijvoorbeeld Vzr. Rb. Amsterdam 11 mei 2006, WR 2006, 102). In deze gevallen speelt vooral de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst een rol. Als duidelijk is, uiteraard vooral voor de huurder, dat een bepaalde korte duur is beoogd en dat er na afloop van deze periode geen plaats is voor verlenging van de bewoningsduur, dan wordt de huurovereenkomst soms onder de uitzonderingsbepaling ‘gebruik naar aard van korte duur’ geschaard, of wordt geoordeeld dat een huurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op huurbescherming toekomt. De grens tussen de huurovereenkomst naar aard van korte duur en de gewone huurovereenkomst, waarbij een beroep op huurbescherming in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt geacht, is niet altijd even scherp te trekken. Dit contract is zonder toelichting en alternatieve en vervangende bepalingen, te downloaden via de site van de ROZ (www.ROZ.nl).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11288