Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Over Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Inleiding

Ondernemingen zijn steeds vaker onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast breiden de bestuursrechtelijke sanctiemogelijkheden die tegen ondernemingen kunnen worden ingezet uit. Een groot scala aan wetten en lagere regelingen kan zowel straf- als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Beide vormen van handhaving hebben verstrekkende gevolgen.

Omschrijving

Het tijdschrift bevat wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen en de rubrieken Actualiteiten en Jurisprudentie waarin actuele ontwikkelingen en alle relevante recente uitspraken worden gepubliceerd op het gebied van straf- en bestuursrecht. Ook bevat het tijdschrift opinies en mededelingen van de toezichthouders (AFM en NMa).

Voor wie

 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Advocaten
 • Belastingadviseurs
 • Toezichthouders
 • Rechterlijke Macht
 • Wetgevingsjuristen
 • Bedrijfsjuridische adviseurs
 • Universiteiten

Inhoud

In het tijdschrift ‘Sanctierecht & Onderneming’ zullen de rechtsontwikkelingen en actualiteiten inzake de handhaving van financieel en economisch straf- en bestuursrecht worden beschreven. Het gaat in het bijzonder om wetgeving op het gebied van financieel toezicht, mededinging en economische en fiscale delicten. Uitgangspunt daarbij is de rechtpositie van de onderneming.

Prijs

De prijs van het jaarabonnement 2019 bedraagt € 465,-.
De genoemde prijs is inclusief toegang tot het digitale archief en exclusief BTW en exclusief verzendkosten buitenland.
Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement. Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.


Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4x de abonnementsprijs van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.


De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW) en excl. opbergband. Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01