Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Over Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Inleiding

Ondernemingen zijn steeds vaker onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast breiden de bestuursrechtelijke sanctiemogelijkheden die tegen ondernemingen kunnen worden ingezet uit. Een groot scala aan wetten en lagere regelingen kan zowel straf- als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Beide vormen van handhaving hebben verstrekkende gevolgen.

Omschrijving

Het tijdschrift bevat wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen en de rubrieken Actualiteiten en Jurisprudentie waarin actuele ontwikkelingen en alle relevante recente uitspraken worden gepubliceerd op het gebied van straf- en bestuursrecht. Ook bevat het tijdschrift opinies en mededelingen van de toezichthouders (AFM en NMa).

Voor wie

 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Advocaten
 • Belastingadviseurs
 • Toezichthouders
 • Rechterlijke Macht
 • Wetgevingsjuristen
 • Bedrijfsjuridische adviseurs
 • Universiteiten

Inhoud

In het tijdschrift ‘Sanctierecht & Onderneming’ zullen de rechtsontwikkelingen en actualiteiten inzake de handhaving van financieel en economisch straf- en bestuursrecht worden beschreven. Het gaat in het bijzonder om wetgeving op het gebied van financieel toezicht, mededinging en economische en fiscale delicten. Uitgangspunt daarbij is de rechtpositie van de onderneming.

Het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2021:

A.    Een persoonlijk online abonnement op een digitaal tijdschrift. De nieuwe digitale versies ontvangt u per email zodra deze online beschikbaar is. Middels een notificatie wordt u daarvan door ons desgewenst geïnformeerd. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief. (basis abonnement) € 516.

B.     Een kantoorabonnement. Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.9 x de abonnementsprijs (A) van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie. Voor toegang via een content integrator, zie onder E.

C.    Een additioneel abonnement op het papieren tijdschrift is vanaf 2021 niet meer beschikbaar

D.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket. Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 6020 excl. Btw. Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder E.

E.     Toegang via een content integrator is mogelijk bij opties B en D. Tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

De prijs van een studentenabonnement op  de online versie (A) bedraagt € 35,- per jaar (excl. btw en excl. papieren versie). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.    

Citeerwijze:

Sanctierecht & Onderneming 2021, nr. ... , p ...         

 

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail [email protected]
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01