Vastgoedcontracten 2022

Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. In deze aannemingsovereenkomst is de UAV 2012 van toepassing, dit modelcontract bevat de afspraken van aannemer en opdrachtgever tijdens de bouw. Voor een goed begrip is het van belang om de geschiedenis van de UAV te kennen. Als een van de instrumenten om in de bouwwereld de verhouding Opdrachtgever/Aannemer te regelen kwamen in 1968 de “uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken” tot stand. De meesten die werkzaam zijn in

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

de bouw kennen deze voorwaarden onder de afkorting UAV. Na ruim 20 jaar heeft een herziening plaatsgevonden en sindsdien werd gesproken over de UAV 1989. In de UAV 1989 zijn de sedert 1968 in rechtspraak en literatuur gevormde opvattingen verwerkt met het doel van de UAV een evenwichtig systeem te maken. Met een evenwichtig systeem is bedoeld een geheel van regels, waarmee een redelijk evenwicht wordt geschapen tussen de belangen, verantwoordelijkheden en risico’s van Opdrachtgever of Aannemer. Bij het tot stand komen van de UAV 1989 is een breed overleg in het leven geroepen. Talloze organisaties van zowel aannemerszijde als van Opdrachtgeverszijde, van de zijde van overheden, markpartijen en ook van consumenten, zijn bij de totstandkoming betrokken. Met de vaststelling van de UAV 2012 is een actualisering van de UAV 1989 doorgevoerd. De aanleiding van deze actualisering is gelegen in wijzigen in relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 1989 en de invoering van de euro. Ook is rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving op basis van het nieuw Burgerlijk Wetboek dat in 1992 is ingevoerd en de titel “aanneming van werk” die daarin in 2003 is opgenomen. Aanpassing was tevens nodig vanwege de Wet Milieubeheer op het gebied van het zich ontdoen van afvalstoffen. Daarnaast is de UAV TI 1992 (die betrekking heeft op Technische Installaties) geïntegreerd in de UAV 2012 en is aandacht besteed aan de eenduidigheid van begrip en definities. Tijdens de bouw van kleinere werken wordt door aannemer en opdrachtgever de Aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW als uitgangspunt gebruikt.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11304