Vastgoedcontracten 2022

Koopoptie

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een recht van koop of koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs. De koopovereenkomst komt door een enkele verklaring van de gerechtigde tot stand. Het optierecht is overdraagbaar indien het niet met het oog op de persoon van de gerechtigde is verleend. De koopoptie wordt vaak verward met het recht van voorkeur of voorkeursrecht. Een recht van voorkeur is een door de wet of bij contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar van die zaak te eisen dat deze haar allereerst aan hém te koop aanbiedt. Het verplicht de eigenaar dus niet tot verkoop, maar de eigenaar dient de gerechtigde wel in staat te stellen de zaak te kopen. Bij een recht van voorkeur ligt de koopprijs veelal niet vooraf vast. De koopprijs zal gelijk zijn aan de waarde van het registergoed in het economisch verkeer per de datum waarop het registergoed wordt aangeboden (zie Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht Asser, Bijzondere overeenkomsten, 5-I. Koop en ruil, Hoofdstukken I-IX, III Totstandkoming en nulliteiten, § 3. Koopoptie; voorkooprecht; voorkeursrecht).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11317