Vastgoedcontracten 2022

Brief waarschuwing klaarblijkelijke tegenstrijdigheden als bedoeld in paragraaf 2 lid 5 UAV 2012

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

 Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen voor een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek die de aannemer heeft geconstateerd. Een dergelijke mededeling is verplicht op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna ook wel te noemen: UAV 2012). Het uitgangspunt van de UAV 2012 is dat de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor het bestek. De waarschuwingsplicht uit paragraaf 2 lid 5 UAV 2012 is een specifieke waarschuwingsplicht, die bestaat naast de algemenere waarschuwingsplicht op basis van paragraaf 6 lid 14 UAV 2012. Daaruit blijkt dat de aannemer de directie moet waarschuwen indien constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bouwstoffen of hulpmiddelen zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat de aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk zou overgaan. Op basis van paragraaf 29 lid 1 UAV 2012 heeft de aannemer een waarschuwingsplicht inzake tegenstrijdigheden in de beschrijving van de in het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende op de tekening. Voor beide andere waarschuwingsplichten zijn ook modelbrieven beschikbaar. Brief waarschuwing afwijkende beschrijving of afmetingen als bedoeld in paragraaf 29 UAV 2012 Brief waarschuwing klaarblijkelijke fouten als bedoeld in paragraaf 6 lid 14 UAV 2012

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/16227