Vastgoedcontracten 2022

Brief waarschuwing afwijkende beschrijving of afmetingen als bedoeld in paragraaf 29 UAV 2012

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

  Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen dat in de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomend op de tekening of de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de werkelijkheid. Een dergelijke mededeling is verplicht op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna ook wel te noemen: UAV 2012). Het uitgangspunt van de UAV 2012 is dat de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor de door of namens hem verstrekte gegevens. De waarschuwingsplicht uit paragraaf 29 UAV 2012 is een specifieke waarschuwingsplicht, die bestaat naast de algemenere waarschuwingsplicht op basis van paragraaf 6 lid 14 UAV 2012. Daaruit blijkt dat de aannemer de directie moet waarschuwen indien constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bouwstoffen of hulpmiddelen zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat de aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk zou overgaan. Een derde waarschuwingsplicht volgt uit paragraaf 2 lid 5 UAV 2012, die kennelijke tegenstrijdigheden in het bestek betreft. Voor beide andere waarschuwingsplichten zijn ook modelbrieven beschikbaar: Brief waarschuwing klaarblijkelijke fouten als bedoeld in paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 Brief waarschuwing klaarblijkelijke tegenstrijdigheden als bedoeld in paragraaf 2 lid 5 UAV 2012

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/16229