Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte - Doelgroepen

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

  Inhoud geactualiseerd:  25 mei 2020. Bij de invoering op 1 augustus 2003 van titel 7.4 werden de eerste zogenaamde doelgroepcontracten geïntroduceerd. Het werd toen mogelijk gemaakt om de huur van een woning, die verhuurd is aan een gehandicapte of een oudere, op te zeggen wegens eigen gebruik als bedoeld in artikel 7:274 lid 1 sub c BW, zodra de huurder niet meer tot de betreffende doelgroep behoort en de verhuurder de woning weer wenst te

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

verhuren aan een persoon die tot die doelgroep behoort. Deze mogelijkheid werd op 1 juni 2006 uitgebreid met de doelgroep studenten (campuscontracten). En bij de invoering op 1 juli 2016 van de Initiatiefwet-Schouten, Stb. 2016, 157 en Wet Doorstroming Huurmarkt 2015, Stb. 2016, 158 kwamen daar de doelgroepen jongeren, promovendi en grote gezinnen bij. Een en ander werd toen opgenomen in de artikelen 7:274a tot en met 7:274f BW. Wanneer een woning gebouwd of beschikbaar gesteld wordt voor een bepaalde doelgroep en daarmee specifiek bestemd is voor die doelgroep, dan is het uit het oogpunt van efficiënt gebruik van woonruimte wenselijk om die woning voor de betreffende doelgroep beschikbaar te kunnen houden. Daartoe is het mogelijk gemaakt om de huur op te zeggen wegens ‘dringend eigen gebruik’ wanneer de huurder of het huishouden dat er woont niet langer tot die doelgroep behoort ten behoeve van een nieuwe persoon uit die doelgroep. Het is aan te nemen dat ook andere ideële gebruiksvarianten dan de specifiek in artikel 7:274a tot en met 7:274f BW genoemde situaties aan een beroep op dringend eigen gebruik ten grondslag kunnen worden gelegd.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/17126