Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte voor bepaalde tijd (tussenhuur)

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

 Inhoud geactualiseerd op: 18 februari 2019 De huurovereenkomst voor bepaalde tijd (tussenhuur) is er voor de situatie dat huurder en verhuurder afspreken dat de huurovereenkomst tijdelijk is, omdat het de bedoeling is dat de verhuurder na afloop van de afgesproken huurtermijn de woning zelf gaat bewonen. Soms wordt dit contract ‘huurovereenkomst met diplomatenclausule’ genoemd. Dat is verwarrend omdat met een diplomatenclausule vaak iets anders wordt bedoeld: een contractuele regeling op grond waarvan de huurder, ondanks een contractuele verbod, de huur in bepaalde situaties tussentijds mag opzeggen. De tussenhuurovereenkomst is geregeld in artikel 7:274 lid 1 sub b jo. lid 2 BW.De tussenhuurovereenkomst eindigt niet van rechtswege op de overeengekomen einddatum. De verhuurder zal de huur tijdig moeten opzeggen met inachtneming van de voor hem geldende opzegtermijn. De wet bepaalt verder dat de opzegtermijn van de verhuurder minimaal drie maanden bedraagt. Daar komt één maand bij voor elk vol jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, met een maximum van zes maanden.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/17129