Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Over Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Inleiding

De regulering van arbeid en ondernemerschap, motoren van economische vooruitgang, staat in het middelpunt van de belangstelling. Aanleiding zijn de schokken die wij vanaf het begin van dit millennium hebben gevoeld op politiek, economisch en sociaal terrein, zowel nationaal als internationaal. We hebben kennis kunnen nemen van indolente commissarissen, financiële instellingen die onder druk van de bankencrisis bokkensprongen maken, bonusmisère en polemieken over ontslagrecht en pensioenen. Discussies over deze en andere onderwerpen betreffen in feite de aloude vraag naar de gewenste verhouding tussen arbeid en kapitaal. In elk tijdsgewricht wordt de balans tussen het faciliteren van ondernemerschap enerzijds en het beschermen van alle belanghebbenden anderzijds anders geslagen. In de huidige tijd lijkt die balans lastiger te vinden. Het moment is aangebroken enkele klassieke schotten tussen arbeid en onderneming te doorbreken. Dat betekent dat de tijd dat ondernemingsrechtbeoefenaren de factor arbeid kunnen beschouwen als van onvoldoende direct belang voor de eigen praktijk voorbij is. Arbeidsrechtbeoefenaren dienen in te zien dat zij studeren op een juridische vormgeving die op onderdelen haar langste tijd heeft gehad. Een zeker mutualisme tussen beide rechtsgebieden dient het devies te worden.

Omschrijving

Arbeidsrecht, ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht, maar ook het insolventierecht en het financiële recht grijpen de laatste jaren steeds vaker in elkaar. Een pluriforme benadering van deze rechtsgebieden is in het huidige tijdschriftenbestand moeilijk te vinden.
Het Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming komt tegemoet aan de behoefte van een groeiend aantal juristen aan een geïntegreerde benadering van deze rechtsgebieden.

Voor wie

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Rechters
 • Toezichthouders
 • Wetgevingsjuristen
 • Bedrijfsjuridische adviseurs
 • Universitaire medewerkers

Inhoud

In het Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming vormen actuele rechtsontwikkelingen in het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het medezeggenschapsrecht de kern van iedere uitgave. Het gaat in het bijzonder om de soms juridisch complexe situaties waar deze terreinen elkaar raken – de (her)structurering van ondernemingen en de positie van belanghebbenden. In bijdragen van hoog niveau wordt steeds een verbinding gelegd met de rechtspraktijk van de in dit vakgebied gespecialiseerde jurist.

Prijs

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 465,- (excl. BTW en verzendkosten buitenland). Het abonnement is inclusief online toegang tot het digitale archief.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

 

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat  op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij  de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.


Prijzen zijn excl. btw.

Prijswijzigingen voorbehouden

Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW) en excl. opbergband. Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01