Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

Over Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

Inleiding

De introductie van de liberalisering in de energiesector heeft het energierecht een nieuwe impuls gegeven. De energiesector beweegt zich in een heel nieuw kader van wet- en regelgeving en besluiten, met de Minister van Economische Zaken, de NMa en de DTe als voornaamste actoren. Energiebedrijven worden grondig geherstructureerd, nieuwe contracten worden opgesteld en oude heronderhandeld. Consortia initiëren omvangrijke duurzame energieprojecten en nadat in de elektriciteitssector de bakstenen uit het verleden zijn gereguleerd, wordt nu het traditionele gasgebouw gereorganiseerd.

Omschrijving

Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht richt zich op de juridische ontwikkelingen op het gebied van energie in ruime zin, dat wil zeggen dat het alle facetten van de keten van winning/productie van energie tot de levering aan de eindafnemers zal bestrijken en dat de onderwerpen in het tijdschrift zowel de traditionele nutsvoorzieningen met inbegrip van water, alsook de moderne energiebronnen, zoals wind en biomassa omvatten. Net als bij het telecommunicatierecht brengt de sectorgerichte invalshoek mee dat vrijwel alle rechtsgebieden in het Tijdschrift worden bestreken: het contractenrecht, bestuursrecht, mededingingsrecht, vennootschapsrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht, et cetera.

Voor wie

 • advocatenkantoren
 • energieleveringsbedrijven
 • energieproducenten
 • energietransportbedrijven
 • gemeenten en provincies 
 • bedrijfsjuristen in de energiesector 
 • handelsondernemingen in energie
 • Ministerie van Economische zaken/NMa/DTe
 • netbeheerders
 • energieadviespraktijk
 • afvalverwerkingsbedrijven
 • drinkwaterproducenten

Inhoud

Het Tijdschrift bevat onder meer vermelding van nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van energie, afvalverwerking en drinkwater, een rubriek met actualiteiten en signaleringen, een overzicht van de recente jurisprudentie, boekbesprekingen, beschrijvingen van consultatiedocumenten, rapporten en beleidsstudies, en praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies.

Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2023:

A.    Een persoonlijk online abonnement op een digitaal tijdschrift. De nieuwe digitale versies ontvangt u per email zodra deze online beschikbaar is. Middels een notificatie wordt u daarvan door ons desgewenst geïnformeerd. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief. (basis abonnement) € 714 excl. btw. (NEVER-leden € 704 excl. btw.. na overlegging van een kopie van uw lidmaatschap ). De papieren versie is vanaf 2022 niet meer beschikbaar

B.     Een kantoorabonnement. Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.9 x de abonnementsprijs (A) van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie. Voor toegang via een content integrator, zie onder D.

C.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket. Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 7712 excl. Btw. Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder E.

D.     Toegang via een content integrator is mogelijk bij opties B en C. Tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. 

Citeerwijze:

NTE 2023, nr. ...             

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01