Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

Over Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

Inleiding

De introductie van de liberalisering in de energiesector heeft het energierecht een nieuwe impuls gegeven. De energiesector beweegt zich in een heel nieuw kader van wet- en regelgeving en besluiten, met de Minister van Economische Zaken, de NMa en de DTe als voornaamste actoren. Energiebedrijven worden grondig geherstructureerd, nieuwe contracten worden opgesteld en oude heronderhandeld. Consortia initiëren omvangrijke duurzame energieprojecten en nadat in de elektriciteitssector de bakstenen uit het verleden zijn gereguleerd, wordt nu het traditionele gasgebouw gereorganiseerd.

Omschrijving

Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht richt zich op de juridische ontwikkelingen op het gebied van energie in ruime zin, dat wil zeggen dat het alle facetten van de keten van winning/productie van energie tot de levering aan de eindafnemers zal bestrijken en dat de onderwerpen in het tijdschrift zowel de traditionele nutsvoorzieningen met inbegrip van water, alsook de moderne energiebronnen, zoals wind en biomassa omvatten. Net als bij het telecommunicatierecht brengt de sectorgerichte invalshoek mee dat vrijwel alle rechtsgebieden in het Tijdschrift worden bestreken: het contractenrecht, bestuursrecht, mededingingsrecht, vennootschapsrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht, et cetera.

Voor wie

 • advocatenkantoren
 • energieleveringsbedrijven
 • energieproducenten
 • energietransportbedrijven
 • gemeenten en provincies 
 • bedrijfsjuristen in de energiesector 
 • handelsondernemingen in energie
 • Ministerie van Economische zaken/NMa/DTe
 • netbeheerders
 • energieadviespraktijk
 • afvalverwerkingsbedrijven
 • drinkwaterproducenten

Inhoud

Het Tijdschrift bevat onder meer vermelding van nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van energie, afvalverwerking en drinkwater, een rubriek met actualiteiten en signaleringen, een overzicht van de recente jurisprudentie, boekbesprekingen, beschrijvingen van consultatiedocumenten, rapporten en beleidsstudies, en praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies.

Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 575 (leden van de NEVER betalen € 565) De prijs is inclusief online toegang tot het digitale archief van het tijdschrift en exclusief btw en exclusief verzendkosten buitenland. 
Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.
Prijzen zijn excl. btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten”  dat vermeld staat op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW) en excl.opbergband. Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01