Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

Voorwoord   In deze aflevering van het NTE is er veel aandacht voor deafvang en opslag van CO₂, oftewel carbon capture & storage, kort aangeduid als CCS.   Dr Martha Roggenkamp zet in het artikel CCS in Nederland – Is drie keer scheepsrecht? uiteen hoe na mislukte pogingen in Nederland om CO₂ op land en in de zeebodemop te slaan, diverse CCS-projecten nu toch succesvol lijken te worden. Zij beschrijft de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van CCS in Nederland en de ... ...lees meer

Artikel

CCS in Nederland - Is drie keer scheepsrecht?

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1

Van 30 november tot en met 12 december 2023 vond de 28ste Conference of the Parties ( COP) van het VN Klimaatverdrag plaats in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Een van de aandachtspunten van deze COP was het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te kunnen behalen zijn partijen onder meer overeengekomen om het gebruik van emissievrije en emissiearme technologieën, waaronder de mogelijke afvang en opslag van CO2 (carbon capture & storage ofwel CCS), te versnellen.[2] 1. abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van het 33ste European Law Seminar

mr. S.T. Kalisvaart LLM en J. Dijkshoorn1

Op 13 en 14 november 2023 vond in het Hampshire Hotel Babylon in Den Haag het 33ste European Energy Law Seminar plaats. Het seminar trok een groot aantal deelnemers van zowel binnen als buiten Europa. Gedurende deze twee dagen hebben diverse sprekers, verdeeld over verscheidene thema's, de toehoorders doen boeien met een analyse van recente ontwikkelingen op het gebied van het energierecht en breder in de energiesector. In dit artikel beschrijven wij kort de thema's die door de sprekers zijn besproken. Het seminar werd g... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en J.W. Heller

Deze rubriek bestrijkt de periode november - december 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd dan wel gesignaleerd zijn.   NTE 2024/1 Rechtbank Den Haag 16 juni 2022 ECLI:NL:RBDHA:2022:16103 inzake Westland Infra Netbeheer B.V. tegen Volker Wessels Telecom B.V. Netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. ('WIN') heeft Volkers W... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2441 van de Commissie van 31 oktober 2023 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en de vorm van de klimaatneutraliteitsplannen die nodig zijn voor de kosteloze toewijzing van emissierechten... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. Y.A. Chan, mr. M.W.F. Oosterhuis, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. B.M. Winters, mr. C.L. Klapwijk en prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)   Kernenergie Bij Kamerbrief van 29 november 2023 (met kenmerk DGKE-PK / 41193915) heeft de demissionair Minister voor ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS