Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

Over Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

Inleiding

Vrijwel iedere onderneming komt in aanraking met huurrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld bij expansie, inkrimping of verplaatsing van de onderneming. In dergelijke situaties worden veelal nieuwe contracten opgesteld of oude contracten heronderhandeld. Het is dan ook voor partijen die betrokken zijn bij huur en verhuur van bedrijfsruimte van belang met vaste regelmaat te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het commerciële huurrecht. Belangrijk in dat verband is de invoering van het nieuwe huurrecht per 1 augustus 2003 (titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek). De wetgever heeft die gelegenheid aangegrepen het huurrecht te moderniseren, stroomlijnen en ' ingrijpend' te wijzigen. Deze wijzigingen doen zich onder andere voor op het gebied van de gebrekenregeling en op het gebied van onderhoud, renovatie en onderhuur van het gehuurde. De materiële wijzigingen hebben al veel nieuwe jurisprudentie uitgelokt, vooral omdat vele ervan directe werking hebben, ook voor bestaande huurovereenkomsten.

Omschrijving

De nieuwe huurwetgeving en de ontwikkelingen die daarvan het gevolg zullen zijn, illustreren de groeiende behoefte aan een vaktijdschrift waarin het huurrecht voor bedrijfsruimte in brede zin (zowel praktisch als wetenschappelijk) centraal staat. Een periodiek waarin niet alleen de juridische ontwikkelingen op het gebied van huur van bedrijfsruimte diepgaand worden belicht, maar ook daaraan gerelateerde onderwerpen die voor de doelgroep van belang zijn. Het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte wil in deze informatiebehoefte voorzien.

Voor wie

 • Bedrijfsjuristen
 • Advocaten
 • Professionele verhuurders en huurders
 • Rechterlijke macht
 • Makelaars
 • Vastgoedadviseurs
 • Universiteiten
 • Hogescholen 
 • Overheden

Inhoud

Het tijdschrift bevat onder meer praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies; nieuwe wet- en regelgeving, een overzicht van recente jurisprudentie en boekbesprekingen.

Prijs

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 465 (voor leden van de VHA € 455). De prijs is inclusief online toegang tot het digitale archief van het tijdschrift en exclusief btw en exclusief verzendkosten buitenland. 
Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.
Prijswijzigingen voorbehouden. 

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift).

Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat  op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf €4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW) en excl. opbergband. Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01