Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

Over Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

Inleiding

Vrijwel iedere onderneming komt in aanraking met huurrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld bij expansie, inkrimping of verplaatsing van de onderneming. In dergelijke situaties worden veelal nieuwe contracten opgesteld of oude contracten heronderhandeld. Het is dan ook voor partijen die betrokken zijn bij huur en verhuur van bedrijfsruimte van belang met vaste regelmaat te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het commerciële huurrecht. Belangrijk in dat verband is de invoering van het nieuwe huurrecht per 1 augustus 2003 (titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek). De wetgever heeft die gelegenheid aangegrepen het huurrecht te moderniseren, stroomlijnen en ' ingrijpend' te wijzigen. Deze wijzigingen doen zich onder andere voor op het gebied van de gebrekenregeling en op het gebied van onderhoud, renovatie en onderhuur van het gehuurde. De materiële wijzigingen hebben al veel nieuwe jurisprudentie uitgelokt, vooral omdat vele ervan directe werking hebben, ook voor bestaande huurovereenkomsten.

Omschrijving

De nieuwe huurwetgeving en de ontwikkelingen die daarvan het gevolg zullen zijn, illustreren de groeiende behoefte aan een vaktijdschrift waarin het huurrecht voor bedrijfsruimte in brede zin (zowel praktisch als wetenschappelijk) centraal staat. Een periodiek waarin niet alleen de juridische ontwikkelingen op het gebied van huur van bedrijfsruimte diepgaand worden belicht, maar ook daaraan gerelateerde onderwerpen die voor de doelgroep van belang zijn. Het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte wil in deze informatiebehoefte voorzien.

Voor wie

 • Bedrijfsjuristen
 • Advocaten
 • Professionele verhuurders en huurders
 • Rechterlijke macht
 • Makelaars
 • Vastgoedadviseurs
 • Universiteiten
 • Hogescholen 
 • Overheden

Inhoud

Het tijdschrift bevat onder meer praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies; nieuwe wet- en regelgeving, een overzicht van recente jurisprudentie en boekbesprekingen.

Het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte verschijnt 6 maal per jaar, waarvan eventueel enkele nummers gebundeld in 1 editie

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2024:

Gewijzigd! (maart 2024)

A.  Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = € 2535. Per extra gebruiker € 845. VHA leden ontvange € 10 korting.Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief en alle artikelen zijn onbeperkt raadpleegbaar. Toegang via een content integrator is mogelijk. Zie C. 

Middels een notificatie kunt u een email ontvangen zodra de laatst verschenen editie beschikbaar is op de website.

De nieuwsbrief Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte is  vast onderdeel van het abonnement op Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie

B.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket. 

Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 8144 excl. Btw . Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder C.

C.     Toegang via een content integrator is mogelijk. De tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

 

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. 

Genoemde prijzen zijn excl. btw.

Citeerwijze:

TvHB 2024, nr. ...

         

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01