Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2024 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. V.G.F. Boumans
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
I. Reimert
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in onze samenleving neemt in snel tempo toe en kent inmiddels al vele verschillende soorten toepassingen. Om deze reden besteden we in dit nummer onder meer aandacht aan het (potentiële) gebruik van AI in de vastgoedsector.   Boris Ziermans benoemt in zijn artikel verschillende vormen van AI, de voor- en nadelen ervan en de relevante (potentiële) toepassingen voor de vastgoedsector. Hoewel AI al jaren op diverse vlakken in de vastgoedsector wordt toegepast, heeft het thema sinds de introductie van ChatGPT voor ... ...lees meer

Artikel

Kunstmatige intelligentie (AI) in de vastgoedsector

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Kunstmatige intelligentie wordt al jaren op diverse vlakken toegepast in de vastgoedsector. In de taxatiepraktijk wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie bij de waardering van vastgoed. Zo maakt de NVM gebruik van 'Automated Valuation Models' waarbij de waardebepaling modelmatig plaatsvindt ter ondersteuning van de taxateur. Ook binnen het huurrecht wordt kunstmatige intelligentie toegepast wanneer bij een transactie grote hoeveelheden huurovereenkomsten in korte tijd dienen te worden beoordeeld, deze kunnen dan 'machinaal' worden beoordeeld en same... abonneren of dit artikel kopen.

Mag een verhuurder zijn verplichting tot het verschaffen van huurgenot opscho...

mr. B.N. Cammelbeeck1

In het arrest van 15 maart 2024[2] heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of een verhuurder de nakoming van zijn verplichting tot het (blijven) verschaffen van het huurgenot kan opschorten in het geval: (a) huurder is opgehouden de huur te betalen en (b) huurder het gehuurde heeft verlaten, waarna verhuurder het gehuurde voor huurder heeft afgesloten. De Hoge oordeelt dat in zo'n geval verhuurder (in beginsel) bevoegd is tot opschorting. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de casus zelf en het procesverloop. Daarna wordt het arrest nader belicht en wordt specifiek st... abonneren of dit artikel kopen.

Pas op voor de (turbo)liquiderende huurder

mr. M. van Schie1

De coronaperiode ligt achter ons, maar veel huurders hebben het lastig vanwege het feit dat zij o.a. uitgestelde belastingen moeten betalen. Ook zit het economisch tij niet heel erg mee. Het aantal faillissementen stijgt langzaam. Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap, kunnen middels een (turbo)liquidatie worden ontbonden.[2] Personenvennootschappen vallen niet onder de regeling. Hierna zal ik in plaats van privaatrechtelijke rechtspersonen spreken van vennootschappen of vennootschap.Huurders kiezen er soms voor om hun beslote... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Publicaties in tijdschriften M. van Weeren, "Drafting tips & tricks: de prijs voor diensten moet beter geregeld worden", ORP 2024/131.   F.M. Aarts, K.W. Cazemier, "Zorgvuldig bouwen en toch onrechtmatig handelen. Een nieuwe risicoaansprakelijkheid?", ORP 2024/130.   R.J.Q. Klomp, "Opschorting, de beperkingen van art. 6:54 en 6:55 BW", ORP 2024/64.   T.P. de Heer, "Brand(veiligheid) in het gehuurde en de meldingsplicht", HIP 2024/59.   D. Agoub, "Het opsch... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS