Tijdschrift voor Curatoren

Over Tijdschrift voor Curatoren

Inleiding

Uit onderzoek is gebleken dat er onder curatoren behoefte bestaat aan een juridisch vakblad voor de curator. Geen van de reeds bestaande bladen op het gebied van het insolventierecht in ruime zin richt zich namelijk op de taak die een curator moet vervullen.

Omschrijving

Doel is om in het tijdschrift de werkzaamheden van de curator in alle facetten voor het voetlicht te brengen. Daarbij beperkt het zich niet tot de faillissementswet, maar wordt ook aandacht besteed aan de raakvlakken met andere rechtsgebieden als het aansprakelijkheids-, bestuurs-, huur- en strafrecht.Veel curatoren hebben ruime ervaring en het delen van ervaring is altijd nuttig.

Wij achten het dan ook zinvol te vernemen hoe zij terugkijken op de procedures waaraan hun naam blijvend is verbonden. Realiseerden zij zich destijds dat het zo’n belangrijke uitspraak zou worden? En hoe is het in de praktijk uitgevallen? Zo moest de Hoge Raad bijvoorbeeld driemaal oordelen in de zaak ABN Amro/Van Doorn q.q. Daarom is in het eerste nummer van dit blad aan Van Doorn gevraagd terug te blikken.

Uiteraard wordt belangrijke rechtspraak besproken. Soms is het voldoende een uitspraak te signaleren, vaak zal de uitspraak ook van een context worden voorzien: wat betekent deze nu in de praktijk? Soms zal een oudere uitspraak onder loep worden gelegd en nagegaan worden wat de actuele implicaties van die uitspraak zijn.

Ook wordt natuurlijk aandacht besteed aan actualiteiten. Soms zullen dit uitspraken zijn die later van commentaar worden voorzien, maar ook kan worden gedacht aan persberichten, aankondigingen van wetsvoorstellen, Europese ontwikkelingen, etc.

Zo nu en dan - zoveel boeken verschijnen er niet op dit terrein - wordt een boekbespreking opgenomen.

Voor wie

 • Curatoren
 • Faillissmentsmedewerkers
 • Gerechtssecretarissen
 • Universitair docenten
 • Rechters-commissaris

Inhoud

Het tijdschrift richt zich op het faillissementsrecht en aanpalende rechtsgebieden voorzover van belang voor de beroepsuitoefening van de curator.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:

 • Lossingsbeslissingen in faillissement;
 • Hoe om te gaan met een failliet of bestuurder die geen medewerking verleent?
 • In bewaringstelling van de failliet;
 • ‘Omzetting’ van het faillissement in de wettelijke schuldsanering en andersom;
 • Faillissement en intellectuele eigendom
 • De curator en de bestuursrechtelijke handhaving;
 • Faillissementsfraude;
 • De vrijheid van de curator om zijn bevoegdheden naar eigen inzicht uit te oefenen, in verhouding tot andere (belangen (van de failliet) die daardoor geraakt worden.
 • Gevolgen van het faillissement van de verhuurder of van de werkgever.

Prijs

Abonnement

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 325 (JIRA-leden € 315 na overlegging van een kopie van uw lidmaatschap ). De prijs is inclusief online toegang tot het digitale archief van het tijdschrift en exclusief btw en exclusief verzendkosten buitenland.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht. Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift).

Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

 

De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. btw). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01