Tijdschrift voor Curatoren

Over Tijdschrift voor Curatoren

Inleiding

Uit onderzoek is gebleken dat er onder curatoren behoefte bestaat aan een juridisch vakblad voor de curator. Geen van de reeds bestaande bladen op het gebied van het insolventierecht in ruime zin richt zich namelijk op de taak die een curator moet vervullen.

Omschrijving

Doel is om in het tijdschrift de werkzaamheden van de curator in alle facetten voor het voetlicht te brengen. Daarbij beperkt het zich niet tot de faillissementswet, maar wordt ook aandacht besteed aan de raakvlakken met andere rechtsgebieden als het aansprakelijkheids-, bestuurs-, huur- en strafrecht.Veel curatoren hebben ruime ervaring en het delen van ervaring is altijd nuttig.

Wij achten het dan ook zinvol te vernemen hoe zij terugkijken op de procedures waaraan hun naam blijvend is verbonden. Realiseerden zij zich destijds dat het zo’n belangrijke uitspraak zou worden? En hoe is het in de praktijk uitgevallen? Zo moest de Hoge Raad bijvoorbeeld driemaal oordelen in de zaak ABN Amro/Van Doorn q.q. Daarom is in het eerste nummer van dit blad aan Van Doorn gevraagd terug te blikken.

Uiteraard wordt belangrijke rechtspraak besproken. Soms is het voldoende een uitspraak te signaleren, vaak zal de uitspraak ook van een context worden voorzien: wat betekent deze nu in de praktijk? Soms zal een oudere uitspraak onder loep worden gelegd en nagegaan worden wat de actuele implicaties van die uitspraak zijn.

Ook wordt natuurlijk aandacht besteed aan actualiteiten. Soms zullen dit uitspraken zijn die later van commentaar worden voorzien, maar ook kan worden gedacht aan persberichten, aankondigingen van wetsvoorstellen, Europese ontwikkelingen, etc.

Zo nu en dan - zoveel boeken verschijnen er niet op dit terrein - wordt een boekbespreking opgenomen.

Het Tijdschrift voor Curatoren verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie

Voor wie

 • Curatoren
 • Faillissmentsmedewerkers
 • Gerechtssecretarissen
 • Universitair docenten
 • Rechters-commissaris

Inhoud

Het tijdschrift richt zich op het faillissementsrecht en aanpalende rechtsgebieden voorzover van belang voor de beroepsuitoefening van de curator.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:

 • Lossingsbeslissingen in faillissement;
 • Hoe om te gaan met een failliet of bestuurder die geen medewerking verleent?
 • In bewaringstelling van de failliet;
 • ‘Omzetting’ van het faillissement in de wettelijke schuldsanering en andersom;
 • Faillissement en intellectuele eigendom
 • De curator en de bestuursrechtelijke handhaving;
 • Faillissementsfraude;
 • De vrijheid van de curator om zijn bevoegdheden naar eigen inzicht uit te oefenen, in verhouding tot andere (belangen (van de failliet) die daardoor geraakt worden.
 • Gevolgen van het faillissement van de verhuurder of van de werkgever.

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2024:

Gewijzigd! (maart 2024):

A.  Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = € 1617. Per extra gebruiker € 539. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief en alle artikelen zijn onbeperkt raadpleegbaar. Toegang via een content integrator is mogelijk. Zie C.

Middels een notificatie kunt u een email ontvangen zodra de laatst verschenen editie beschikbaar is op de website.

B.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket.

Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 8144 excl. Btw . Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder C.

C.     Toegang via een content integrator is mogelijk. De tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

 

 

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden.

Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Citeerwijze:

TvCU 2024 nr. ...

 

 

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01