Tijdschrift voor Curatoren

2016 nr. 5/6

Inleiding

Wie boven het bestuurs- en faillissementsrecht uitstijgt ziet de eenheid...

mr. F.A. Pommer & mr. M.J.W. van Ingen2

In TvCu 2014/1 schreven wij over de curator als milieuovertreder. Aanleiding voor dat artikel was de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 13 februari 2013 (Dutch Infratech). Sindsdien zijn er een tweetal belangrijke uitspraken op dit gebied gewezen, die wij hierna onder elkaar zetten. Tijd om de balans op te maken in deze vervolgbijdrage over het snijvlak van het civiele en het administratieve recht. ...lees meer

Artikel

De terugkijk met q.q.: Cikam/ (RA) Siemon q.q.1

mr. M.A.L.M. Willems en mr. R. de Jong2

Het komt veelvuldig voor dat door de failliet kort voorafgaand aan het faillissement betalingen worden verricht aan gelieerde vennootschappen, terwijl andere crediteuren van de failliet (al dan niet bewust) onbetaald worden gelaten. In veel van die gevallen is de bedrijfsleiding van beide vennootschappen ook nog eens (vrijwel) identiek. Dat voelt niet heel bevredigend; zo ook niet bij de Duitse curator van Cikam GmbH, RA Siemon. Cikam GmbH betaalde ongeveer twee maanden vóór de faillissementsuitspraak circa 120.000 Duitse Mark (omgerekend zo’n 61.000 EURO) aan haar Ne... abonneren of dit artikel kopen.

De curator moet een wankel evenwicht bewaren

prof. mr. A.W. Jongbloed1

Dat een curator een zekere machtspositie inneemt zal duidelijk zijn. Soms is de wil van de curator zelfs wet! Wie zich daartegen verzet moet het bezuren. Natuurlijk speelt ook de rechter-commissaris in faillissementen een rol, maar vaak blijft deze op de achtergrond. De R-C hoeft niet van iedere stap die de curator zet op de hoogte te zijn, maar moet wel met de hoofdrichting instemmen. Het betekent dat een curator in de praktijk over een grote vrijheid beschikt. Maar het uitoefenen van rechten schept ook verplichtingen. Wie over de schreef gaat krijgt te maken met ee... abonneren of dit artikel kopen.

De terugkijk met q.q.: NJ 2001, 654 Diepstraten / Gilhuis q.q.

mr. O.P. Kuit1

Vele arresten van de Hoge Raad zijn het resultaat van jarenlange strijd bij rechtbanken en hoven; een ontwikkeling in jurisprudentie en literatuur, waarna de Hoge Raad ‘om gaat’. In sommige arresten komt een rechtsregel relatief eenvoudig tot stand. Tijd om met curator mr. Gilhuis terug te kijken op benadeling van crediteuren in het arrest Diepstraten / Gilhuis q.q. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overzicht rechtspraak faillissementsrecht september/november 2016

prof. mr. A.W. Jongbloed

Hoge Raad 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2577 Zijn handelingen van curator na de vernietiging, maar voor de in art. 15 Fw vermelde aankondiging, verbindend voor de schuldenaar? 3.3.1 Onderdeel 2.1 klaagt, zakelijk weergegeven, dat het hof heeft miskend dat de vernietiging van het faillissement in hoger beroep onmiddellijke werking heeft zodat de faillissementstoestand daarmee onmiddellijk wordt opgeheven om slechts te herleven indien en voor zover een rechtsmiddel daartegen slaagt. 3.3.2 De klacht faalt. Het oordeel van het hof strookt met de regel van art. 1... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS