Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Over Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Inleiding

Financiële verslaggeving staat in het centrum van de aandacht als het gaat om goed ondernemingsbestuur. Het jaarrekeningenrecht is voortdurend in beweging. Nieuwe Nederlandse wetgeving staat op stapel, te denken valt aan de implementatie van de Transparantie-Richtlijn en het wetsvoorstel Toezicht financiële verslaggeving. Ook op het gebied van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van accountants verandert er veel. Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is een platform voor deze ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving.

Omschrijving

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht richt zich op de juridische aspecten van de financiële verslaggeving. Onderwerpen die in het Tijdschrift regelmatig aan de orde komen houden onder meer verband met de inhoud van de jaarrekening, procedurele aspecten in verband met de totstandkoming en openbaarmaking van de jaarrekening en aansprakelijkheden die verband houden met het toezicht op de financiële verslaggeving.

Voor wie

 • advocaten
 • accountants
 • bedrijfsjuristen
 • medewerkers banken
 • wetgevingsjuristen
 • institutionele beleggers
 • toezichthouders

Inhoud

 • Status van wet- en regelgeving op gebied van jaarrekeningenrecht
 • Rechtsgangen
 • Publicatieverplichtingen en andere formaliteiten
 • Jaarrekening bij faillissement en surseance
 • Corporate governance (in het licht van de jaarrekening)
 • Financiële garanties bij overnames (balansgaranties)
 • Tuchtrechtspraak/jurisprudentie CBb
 • Disculpatie van commissarissen door inschakeling van een accountant
 • Verhouding fiscale en bedrijfseconomische balans
 • Rol accountant en andere spelers
 • Jurisprudentie Ondernemingskamer en andere rechterlijke instanties
 • Ontheffingsbeschikkingen bij de jaarrekening
 • Maatschappelijke berichtgeving
 • Administratieplicht
 • Ratioverhoudingen in financieringscontracten

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2024:

Gewijzigd! (maart 2024)

A.  Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = € 1893. Per extra gebruiker € 631. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief en alle artikelen zijn onbeperkt raadpleegbaar. Toegang via een content integrator is mogelijk. Zie C.

Middels een notificatie kunt u een email ontvangen zodra de laatst verschenen editie beschikbaar is op de website.

B.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket.

Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 8144 excl. Btw . Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder C.

C.     Toegang via een content integrator is mogelijk. De tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

 

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.       

Citeerwijze:     

TvJ 2024, nr. ...

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01