Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Over Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Inleiding

Financiële verslaggeving staat in het centrum van de aandacht als het gaat om goed ondernemingsbestuur. Het jaarrekeningenrecht is voortdurend in beweging. Nieuwe Nederlandse wetgeving staat op stapel, te denken valt aan de implementatie van de Transparantie-Richtlijn en het wetsvoorstel Toezicht financiële verslaggeving. Ook op het gebied van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van accountants verandert er veel. Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is een platform voor deze ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving.

Omschrijving

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht richt zich op de juridische aspecten van de financiële verslaggeving. Onderwerpen die in het Tijdschrift regelmatig aan de orde komen houden onder meer verband met de inhoud van de jaarrekening, procedurele aspecten in verband met de totstandkoming en openbaarmaking van de jaarrekening en aansprakelijkheden die verband houden met het toezicht op de financiële verslaggeving.

Voor wie

 • advocaten
 • accountants
 • bedrijfsjuristen
 • medewerkers banken
 • wetgevingsjuristen
 • institutionele beleggers
 • toezichthouders

Inhoud

 • Status van wet- en regelgeving op gebied van jaarrekeningenrecht
 • Rechtsgangen
 • Publicatieverplichtingen en andere formaliteiten
 • Jaarrekening bij faillissement en surseance
 • Corporate governance (in het licht van de jaarrekening)
 • Financiële garanties bij overnames (balansgaranties)
 • Tuchtrechtspraak/jurisprudentie CBb
 • Disculpatie van commissarissen door inschakeling van een accountant
 • Verhouding fiscale en bedrijfseconomische balans
 • Rol accountant en andere spelers
 • Jurisprudentie Ondernemingskamer en andere rechterlijke instanties
 • Ontheffingsbeschikkingen bij de jaarrekening
 • Maatschappelijke berichtgeving
 • Administratieplicht
 • Ratioverhoudingen in financieringscontracten

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2021:

A.    Een persoonlijk online abonnement op een digitaal tijdschrift. Middels een notificatie wordt u door ons desgewenst geïnformeerd zodra de nieuwste versie online beschikbaar is. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief. (basis abonnement) € 516. (VJR-leden € 491. na overlegging van een kopie van uw lidmaatschap ).

B.     Een kantoorabonnement. Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.9 x de abonnementsprijs (A) van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie. Voor toegang via een content integrator, zie onder E.

C.    Een additioneel abonnement op het papieren tijdschrift is vanaf 2021 niet meer beschikbaar

D.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket. Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 6020 excl. Btw. Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder E.

E.    Toegang via een content integrator is mogelijk bij opties B en D. Tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

De prijs van een studentenabonnement op  de online versie (A) bedraagt € 35,- per jaar (excl. btw en excl. papieren versie). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.       

Citeerwijze:     

TvJ 2021, nr. ...

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail [email protected]
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01