Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Over Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Inleiding

Financiële verslaggeving staat in het centrum van de aandacht als het gaat om goed ondernemingsbestuur. Het jaarrekeningenrecht is voortdurend in beweging. Nieuwe Nederlandse wetgeving staat op stapel, te denken valt aan de implementatie van de Transparantie-Richtlijn en het wetsvoorstel Toezicht financiële verslaggeving. Ook op het gebied van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van accountants verandert er veel. Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is een platform voor deze ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving.

Omschrijving

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht richt zich op de juridische aspecten van de financiële verslaggeving. Onderwerpen die in het Tijdschrift regelmatig aan de orde komen houden onder meer verband met de inhoud van de jaarrekening, procedurele aspecten in verband met de totstandkoming en openbaarmaking van de jaarrekening en aansprakelijkheden die verband houden met het toezicht op de financiële verslaggeving.

Voor wie

 • advocaten
 • accountants
 • bedrijfsjuristen
 • medewerkers banken
 • wetgevingsjuristen
 • institutionele beleggers
 • toezichthouders

Inhoud

 • Status van wet- en regelgeving op gebied van jaarrekeningenrecht
 • Rechtsgangen
 • Publicatieverplichtingen en andere formaliteiten
 • Jaarrekening bij faillissement en surseance
 • Corporate governance (in het licht van de jaarrekening)
 • Financiële garanties bij overnames (balansgaranties)
 • Tuchtrechtspraak/jurisprudentie CBb
 • Disculpatie van commissarissen door inschakeling van een accountant
 • Verhouding fiscale en bedrijfseconomische balans
 • Rol accountant en andere spelers
 • Jurisprudentie Ondernemingskamer en andere rechterlijke instanties
 • Ontheffingsbeschikkingen bij de jaarrekening
 • Maatschappelijke berichtgeving
 • Administratieplicht
 • Ratioverhoudingen in financieringscontracten

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht verschijnt 6 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 465, (VJR leden € 440).  De prijs is inclusief online toegang tot het digitale archief van het tijdschrift en exclusief btw en exclusief verzendkosten buitenland. 
Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.
Prijswijzigingen voorbehouden. 

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.


De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW en excl. opbergband). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01