Agrarisch Recht Actualia

NB: WILG

W.Bruil, 7 november 2012 00:00 De Wet inrichting landelijk gebied wordt gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/13, 33441, nrs. 1-3). De belangrijkste wijziging is het gevolg van de decentralisatie van de gelden (het zgn. ILG) voor het landelijk gebied naar de provincie. Daarom is het niet langer nodig de financiƫle verhouding tussen Rijk en provincie te regelen: de hoofstukken 2 (programmering) en 3 (investeringsbudget) van de WILG zullen vervallen. Een aparte paragraaf regelt de afwikkeling van het ILG (art. 93a e.v.). Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enkele wijzigingen aan te brengen in de bepalingen over landinrichting: een beroepsmogelijkheid tegen een correctie van de lijst der geldelijke regelingen; de provincie wordt bevoegd de kosten te heffen en in te vorderen; geen verplichte betrokkenheid van gebiedscommissies. Tenslotte zal ook de Reconstructiewet concentratiegebieden worden ingetrokken. Dat kan bij Koninklijk Besluit gebeuren. Ook kunnen de provincies hun reconstructieplannen intrekken (art. 11b).
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Landinrichting
Sector(en)
Agrarisch
Auteurs
Auteurs met profiel
Datum gepubliceerd