TAC

Over TAC

Inleiding

Het Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context (TAC)  beoogt arbeidsrechtbeoefenaars diepgaand te informeren over grensverleggende vraagstukken op het gebied van het nationaal en Europees arbeidsrecht door middel van verdiepende achtergrondartikelen, praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen, opinies die bijdragen aan actuele debatten in de arbeidsrechtliteratuur en annotaties bij arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie.

 

Omschrijving

Op het gebied van arbeid en recht maar ook in de bredere maatschappelijke context waar binnen de regulering van arbeid moet worden beoordeeld zijn zoveel belangrijke ontwikkelingen gaande dat het aandachtsgebied van het TAC aanzienlijk is uitgebreid naar andere snijvlakken dan alleen die met het ondernemingsrecht. Daarbij valt te denken aan grensvlakken tussen arbeidsrecht en Europees recht, aanbestedingsrecht, publiek recht, insolventierecht, pensioenrecht en fiscaal recht maar ook aan die van niet juridische disciplines zoals (arbeidsmarkt) sociologie en economie (bijvoorbeeld de relevantie binnen het arbeidsrecht van de opkomst van de digital economy).

Ook biedt het TAC in de vernieuwde opzet wetenschappers de mogelijkheid een bijdrage te laten beoordelen op basis van een zogenoemde enkelblinde (single blind) procedure.

TAC verschijnt 4 maal per jaar, waarvan eventueel enkele gebundeld in 1 editie

Voor wie

De doelgroep van het TAC bestaat uit eenieder voor wie het arbeidsrecht een belangrijk werkgebied is:

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Rechters
 • Toezichthouders
 • Wetgevingsjuristen
 • Bedrijfsjuridische adviseurs
 • Universitaire medewerkers

Inhoud

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2024:

Gewijzigd! (maart 2024)

A.  Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = € 1750. Per extra gebruiker € 583. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief en alle artikelen zijn onbeperkt raadpleegbaar. Toegang via een content integrator is mogelijk. Zie C.

Middels een notificatie kunt u een email ontvangen zodra de laatst verschenen editie beschikbaar is op de website.

B.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket.

Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 8144 excl. Btw . Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder C.

C.     Toegang via een content integrator is mogelijk. De tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.   

Citeerwijze:

TAC 2024, nr. ... 

Artikelen gepubliceerd in de Tijdschrft voor Arbeid & Onderneming (is oude titel van het tijdschrift) periode 2012-2019:

TAO 2019, nr. ..         

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01