Vastgoedcontracten 2022

Koopovereenkomst met economische eigendomsoverdracht

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Deze model-koopovereenkomst kan uit uitgangspunt gebruikt worden bij een economische eigendomsoverdracht. Een economische eigendomsoverdracht van een goed heeft tot gevolg dat de economisch eigenaar met betrekking tot dat goed in een positie wordt gebracht waarin hij met betrekking tot dat goed dezelfde belangen heeft als ware hij juridisch eigenaar. Alle voor- en nadelen met betrekking tot het goed, komen in beginsel bij de economisch eigenaar te liggen. De juridisch eigendom heeft de economisch eigenaar echter niet. Degene die het goed verkoopt en in economische eigendom overdraagt, blijft eigenaar. De economisch eigenaar wordt eerst juridisch eigenaar nadat het goed (conform artikel 3 van het model) aan hem geleverd is. Zolang de juridische eigendom niet is geleverd, is de economisch eigenaar ook niet de bezitter van het goed. Hij houdt het goed juridisch gezien voor de juridisch eigenaar (houderschap). Voor een economische eigendomsoverdracht werd in het verleden vaak gekozen omdat de overdracht van de economische eigendomsoverdracht niet leidde tot de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting. Heden ten dage wordt de overdrachtsbelasting verschuldigd ook indien het goed in economische eigendom wordt overgedrage

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11321