Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2015 nr. 6

Modelkoopovereenkomst los land en agrarisch bedrijf, een aanwinst voor de praktijk!?

mr. J.F.V.N. Verploegen en mr. dr. J.W.A. Rheinfeld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een unieke samenwerking tussen de Vereniging Agrarisch Specialisten voor het Notariaat VASN, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR heeft geleid tot het ontstaan van een tweetal modelkoopovereenkomsten. Één model heeft betrekking op de koop van los land en één model heeft betrekking op de koop van een Agrarisch Bedrijf. Deze modellen worden hierna tezamen de modelovereenkomst genoemd.Bij het opmaken van de modelovereenkomst is voor wat betreft de indeling voor zover en zoveel mogelijk uitgegaan van de NVM Koopakte voor Eensgezinswoningen (hierna te noemen NVM-koopakte). Dit om aansluiting te houden met de (huidige) praktijk. Het grote voordeel van het werken met een modelovereenkomst is, dat relevante aspecten aan de orde komen, zoals de staat van de onroerende zaak en het financieringsvoorbehoud. Het grote nadeel hiervan is dat partijen zich niet altijd bewust zijn van de rechten en plichten die men op zich neemt door uit te gaan van modelteksten.Hierna zullen wij, als leden van de ‘modellencommissie’, ten behoeve van de in het agrarisch recht geïnteresseerde jurist, fiscalist of andere professional, van belang zijnde bepalingen van de modelovereenkomst en de aanvullende clausules bespreken. Dit om de bewustwording van het effect van deze bepalingen te ondersteunen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Overdrachtsbelasting: aan de ‘ketting’ van de cultuurgrondvrijstelling (art. 2.4 modelovereenkomst)

2. De staat van de onroerende zaak (art. 6 modelovereenkomst)

2.1. Feitelijke gebrekenregeling.

2.2. Juridische gebreken

2.3. Normaal gebruik

2.4. (On)bekendheidsverklaringen

2.5. Verklaringen inzake verontreiniging en nadere regelingen hierover

2.6. Oppervlaktevermelding

2.7. Ouderdomsclausule

3. Koop en voorkeursrecht pachter

3.1. Voorkeursrecht tot koop

3.2. Levering onder bezwaar van pacht aan een derde

3.3. Levering onder bezwaar van pacht aan de pachter

4. Landinrichting

4.1. (On)bekendheidsverklaring met betrekking tot landinrichting

4.2. Koop en overdracht van onroerende zaken, betrokken in landinrichting

4.3. Evaluatie Wilg

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.F.V.N. Verploegen en mr. dr. J.W.A. Rheinfeld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/12315

Verder in 2015 nr.6

 Met de PAS uit de impasse?

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: de PAS) in werking getreden. Hieraan is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan, die begon met de ingebrekestelling van de Europese Com...

 Modelkoopovereenkomst los land en agrarisch bedrijf, een aanwinst voor de praktijk!?

Een unieke samenwerking tussen de Vereniging Agrarisch Specialisten voor het Notariaat VASN, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskun...

 Varkensrechten: pand, beslag, lease en faillissement

Over de status van varkensrechten bij pand, beslag, ‘lease’ en faillissement bestaat in de juridische literatuur en praktijk veel onduidelijkheid. Hoewel productierechten in...

 Aankondiging

Studiemiddag Pacht 2015Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan re...