Vastgoedcontracten 2022

Oprichting belangenvereniging huiseigenaren

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij de oprichting van een belangenvereniging voor huiseigenaren. De wet kent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en die met een beperkte rechtsbevoegdheid. Zowel de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als die met volledige rechtsbevoegdheid bezitten op grond van art. 2:3 BW rechtspersoonlijkheid. De vereniging die bij notariële akte is opgericht, is op grond van art. 2:27 BW volledig rechtsbevoegd. Het verschil met de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid blijkt uit art. 2:30 BW: de laatste kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn. Zie voor de definitie van registergoederen art. 3:10 BW. Daarnaast is het bestuur van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor schulden uit rechtshandelingen die tijdens hun bestuur opeisbaar zijn geworden. Deze aansprakelijkheid duurt volgens lid 2 ook na aftreden voort voor in dat lid omschreven schulden. Blijkens lid 4 beperkt een inschrijving van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de aansprakelijkheid van het bestuur enigszins. Nu de onderhavige vereniging bij notariële akte wordt opgericht, heeft deze volledige rechtsbevoegdheid.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11329