Tijdschrift voor Internetrecht 2022 nr. 4

Digitale oprichting besloten vennootschap

mr. K. Laachir en mr. G. Rensen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Nederlandse notariaat staat aan de vooravond van een grote vernieuwing: de digitale notariële akte komt eraan! Deze digitale akte is vooralsnog alleen toepasbaar bij de online oprichting van een BV, dit ter implementatie van een Europese richtlijn2 , maar het notariaat zal deze gelegenheid aangrijpen om ervaring op te doen met de digitale akte zodat deze mogelijk ook op andere gebieden (zoals de registerengoederenpraktijk) kan worden ingezet.3
In deze bijdrage belichten wij de hoofdpunten van het wetsvoorstel waarbij de online BV in ons recht wordt geïmplementeerd en besteden daarbij vooral aandacht aan enkele aspecten rondom de digitale notariële akte.

1. Het huidige wettelijke kader

1.1. Het Burgerlijk Wetboek

Titel 5 van Boek 2 BW omvat de regels over de oprichting van een BV. Een BV wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte van oprichting wordt ondertekend door ie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het huidige wettelijke kader

1.1. Het Burgerlijk Wetboek

1.2. Wet op het notarisambt

1.3. De Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008

1.4. Digitale oprichting BV onder huidig recht?

2. Het wetsvoorstel en het proces van elektronische oprichting van de BV

2.1. EU Richtlijn, implementatievoorstel en KNB-regelgeving

2.2. Informatie ondernemersplein en informatieportaal KNB

2.3. Wijziging Burgerlijk Wetboek

2.4. Wijziging Wet op het notarisambt

2.4.1. Elektronische omgeving

2.4.2. Identificatie

2.4.3. Verschijnen aan de notaris via een beeld- en geluidverbinding

2.4.4. Digitale ondertekening

2.4.5. Volmachtverlening

2.4.6. Digitale notariële akte

3. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. K. Laachir en mr. G. Rensen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17375

Verder in 2022 nr.4

 Alles voor een glimlach?

Op 16 mei dit jaar om kwart over acht 's avonds hield mijn ultrawide monitor er plotsklaps mee op. Uitzetten en weer aanzetten, alle stekkers eruit en er weer in, het mocht allemaal niet baten. Hoe...

 De ePrivacy Verordening: het einde van het cookietijdperk?

Voor elke Europese websitebezoeker is het inmiddels een gewoonte: het geven van cookie-toestemming als je een website  bezoekt – volgens de Raad van de Europese Unie (de Raad) is deze gewoonte verw...

 Signaleringen

Europese cryptoactiva-verordening De Raad van de EU heeft bekendgemaakt dat het Raadsvoorzitterschap en het Parlement een voorlopig akkoord hebben bereikt over het voorstel voor een verordening in...