Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2015 nr. 1

Voorwoord. Van externe veiligheid tot extraterritoriale werking van Amerikaanse sanctiewetgeving

mr. drs. M.J. Blotwijk*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij wet- en regelgeving naleven. Dat is geen makkelijke opdracht, want over elke activiteit bestaan wel regels. En dan gaat het niet alleen om de regels van het land waar men gevestigd is, maar soms ook om regels van andere landen waarvan het niet altijd op voorhand evident is dat die van toepassing zijn. In juni 2014 kreeg de Franse bank BNP Paribas een boete van 8,98 miljard dollar opgelegd vanwege het overtreden van Amerikaanse sancties tegen Iran, Soedan, Cuba en Myanmar. De Amerikanen claimden rechtsmacht enkel omdat betalingen hadden plaatsgevonden in Amerikaanse Dollars. Niet enkel financiële instellingen, maar alle internationaal opererende bedrijven moeten bedacht zijn op de compliancerisico’s veroorzaakt door expansieve Amerikaanse sanctiewetgeving.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. drs. M.J. Blotwijk*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/11889

Verder in 2015 nr.1

 Redactioneel

Voor u ligt het eerste nummer van alweer de vijfde jaargang van dit tijdschrift. Dit nummer is weer gevuld met mooie bijdragen over (internationale) sanctieregelgeving en biedt, zoals ...

 Voorwoord. Van externe veiligheid tot extraterritoriale werking van Amerikaanse sanctiewetgeving

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij wet- en regelgeving naleven. Dat is geen makkelijke opdracht, want over elke activiteit bestaan wel regels. En dan gaat het niet alleen om de r...

 Column. Doet u ons maar uniformiteit; hoe niet-medewerking met verschillende boetehoogtes kan worden bestraft

Art. 5:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de plicht om aan een toezichthouder alle medewerking te verlenen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het is mogelijk n...

 De internationale onrechtmatigheid van Amerikaanse secundaire sanctiewetgeving

. In juni 2014 kreeg de Franse bank BNP Paribas een boete van 8,98 miljard dollar opgelegd vanwege het overtreden van Amerikaanse sancties tegen Iran, Soedan, Cuba en...

 De extraterritoriale werking van de US Export Administration Regulations

. Op 17 december 2014 werd door de president van de Verenigde Staten (VS) het voornemen tot afbouw van de – reeds langer dan een halve eeuw geldende – hand...

 Handhaving van het Brzo anno 2015: een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke mix

Recente onderzoeken naar de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (‘Brzo’) laten zien dat de kwaliteit van het toezicht op het B...