Vastgoedcontracten 2022

Antwoordbrief met verweren tegen klacht over gebrek

Jan van Duijvendijk Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze brief ziet op de reactie die u mogelijk kunt geven als u een klacht heeft ontvangen van een wederpartij wegens beweerde fouten in de door u geleverde prestatie en deze klacht mogelijk niet tijdig is ontvangen. Het gaat in dit model om het leerstuk van de zogenoemde klachtplicht en dan met name om de problematiek van de bewijslast. We verwijzen hier allereerst naar de toelichting op het model voor

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

een brief met een klacht over een gebrek, die uiteraard voorafgaat aan een brief waarvoor dit model is geschreven. We brengen in herinnering wat de plicht om te klagen inhoudt. Wie een vordering heeft op een ander wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. De plicht om te klagen dient ter bescherming van degene die wordt aangesproken: hij moet er eventueel nog iets aan kunnen doen en zijn bewijspositie mag niet zonder reden worden ondergraven. Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen. Over die tijdigheid valt het nodige te zeggen en dat kan aanleiding geven voor verweren als men een klachtbrief heeft ontvangen. Ook andere aspecten kunnen aanleiding zijn voor verweer. De klachtplicht dient zoals gezegd ter bescherming van degene die de beweerd slechte prestatie heeft geleverd, dus de schuldenaar. Deze notie biedt een aanknopingspunt om te bepalen wat ‘tijdig’ is in de context van de klachtplicht. Als iemand zieke kuikentjes heeft ontvangen die zijn besmet met vogelpest, dan is de klachtplicht kort, veel korter dan de twee maanden die wel als vuistregel wordt aangehouden, en welke termijn bij consumentenkoop geldt volgens de hierboven geciteerde wetstekst. Maar dit dient slechts ter illustratie van hoe het begrip ‘tijdig’ afhangt van de omstandigheden. Want dit model gaat over vastgoed, en wriemelende kuikentjes kunnen bij uitstek niet als vastgoed worden beschouwd.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Projectontwikkeling
Auteurs
Jan van Duijvendijk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/16234