Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 3

Annotatie Hoge Raad 2 januari 1939, NJ 1939, 458

mr. J. Wind1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het hierna te bespreken arrest is al ruimschoots uit de vorige eeuw. Toch is het nog steeds van belang. Het blijkt namelijk dat het nog steeds voorkomt dat curatoren geen verantwoording van al het actief van de gefailleerde afleggen. Dat geldt vooral in die gevallen waarin een separatist de in zekerheid gegeven goederen zelf te gelde maakt met als resultaat dat de boedel geen enkele euro ontvangt.

 

De wetgeving is sinds 1939 op meer onderdelen veranderd en aangepast. Om de casus beter te doorgronden heb ik hierna de tekst van twee wetsartikelen zoals die golden in 1939 geciteerd.

2. De casus

In het faillissement van mevrouw Bax-Timmermans heeft de curator twee onroerende zaken 'van de hand gedaan', zoals de rechtbank dat noemt. Beide zaken waren belast met een hypotheekrecht.

Met de koper van één van de onroerende zaken, die tevens de hypotheekhouder was, is de curator ov...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De casus

3. Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J. Wind1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17459