Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 3

Overzicht rechtspraak juli t/m september 2022

mr. J. Wind

Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:5838

In de WHOA-zaak wordt de homologatie van het aangeboden akkoord verzocht. Alle schuldeisers hebben (unaniem) met het akkoord ingestemd. Op grond daarvan is de Rechtbank van oordeel dat er geen voldoende belang bij homologatie bestaat, zodat er een niet-ontvankelijkheid volgt.

(zie ook: Rechtbank Noord Nederland 21 juli 2022; ECLI:NL:RBNNE:2022:2582 )

Rechtbank Noord-Nederland 20 juli 2022; ECLI:NL:RBNNE:2022:2552

Een aantal jaren voordat X en Y werden toegelaten tot de WSNP zijn de vaders van X en Y overladen. X en Y zijn ieder, naast anderen, erfgenamen in de nalatenschappen. De moeders van X en Y hebben ieder het vruchtgebruik van de nalatenschap van hun overladen echtgenoot.

Een schuldeiser van X en Y wil dat de aandelen van X en Y in ieder van de nalatenschappen te gelde worden gemaakt, zodat de opbrengsten daarvan aan hun schuldeisers ten goe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17460