Tijdschrift voor Zakenrecht 2022 nr. 3/4

Jurisprudentieoverzicht

mr. S. Brandse en mr. F. Brandse1

In hoeverre is een vruchtgebruik op huurpenningen geldig indien in de vestigingsakte wordt bepaald dat de huurpenningen als vruchten aan de vruchtgebruiker toekomen?

Hoge Raad 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331

Als leverancier van telecommunicatiediensten heeft partij A antennelocaties nodig voor haar telecommunicatiemasten. Voor die antennelocaties is Partij A huurovereenkomsten aangegaan met verschillende grond- en gebouweigenaren (de "Verhuurders"). Partij B investeert in kasstromen in verband met antennelocaties en heeft in die hoedanigheid op haar beurt met een aantal van de Verhuurders overeenkomsten gesloten op grond waarvan Partij B, in ruil voor een eenmalige afkoopsom, gerechtigd is tot de periodieke huurpenningen die Partij A moet betalen. Bij die overeenkomsten zijn notariële akten verleden waarbij de desbetreffende Verhuurders ten gunste van Partij B een recht van vruchtgebruik op de periodieke huurpenningen hebben gevestigd. Dat ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. S. Brandse en mr. F. Brandse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/17543

Verder in 2022 nr.3/4

 Het kettingbeding als kameleon in het uitleglandschap

Kettingbedingen worden veelvuldig gebruikt in de dagelijkse rechtspraktijk om bepaalde rechten en plichten te verankeren, voor nu en later.Omdat het karakter van een kettingbeding voortdurend is, r...

 Aan de goederenrechtelijke tekentafel

De problematiek van het splitsen in appartementsrechten   Bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten lopen we af en toe aan tegen de grenzen van ons goederenrecht. Deze bijdrage beschrijft wa...