Tijdschrift voor Zakenrecht

2022 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.K. Daverschot
mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Artikel

Het kettingbeding als kameleon in het uitleglandschap

mr. H.R.P. Dumatubun1

Kettingbedingen worden veelvuldig gebruikt in de dagelijkse rechtspraktijk om bepaalde rechten en plichten te verankeren, voor nu en later. Omdat het karakter van een kettingbeding voortdurend is, rijst vaak genoeg de vraag wat nu eigenlijk de bedoeling is van een specifieke afspraak die als kettingbeding is vormgegeven. In deze bijdrage zal ik aandacht besteden aan de uitlegnormen van een kettingbeding aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 2 februari 2018 ook wel bekend als 'Bungalowpark De Horn'[2] (hierna: 'De Horn'). Nu het kettingbeding louter een obligatoir cons... abonneren of dit artikel kopen.

Aan de goederenrechtelijke tekentafel

mr. L.D. Somé en B. Cuijpers1

De problematiek van het splitsen in appartementsrechten   Bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten lopen we af en toe aan tegen de grenzen van ons goederenrecht. Deze bijdrage beschrijft wanneer die grenzen in beeld kunnen komen als er gesplitst wordt in appartementsrechten. Zo kunnen zich bij de vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden problemen voordoen wanneer deze plaatsvinden ná de splitsing. Ook de Amsterdamse overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht balanceert op de goederenrechtelijke grens als er een apparteme... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. S. Brandse en mr. F. Brandse1

In hoeverre is een vruchtgebruik op huurpenningen geldig indien in de vestigingsakte wordt bepaald dat de huurpenningen als vruchten aan de vruchtgebruiker toekomen? Hoge Raad 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331 Als leverancier van telecommunicatiediensten heeft partij A antennelocaties nodig voor haar telecommunicatiemasten. Voor die antennelocaties is Partij A huurovereenkomsten aangegaan met verschillende grond- en gebouweigenaren (de "Verhuurders"). Partij B investeert in kasstromen in verband met antennelocaties en heeft in die hoedanigheid op haar beu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS