Tijdschrift voor Zakenrecht

2023 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.K. Daverschot
mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Artikel

Modulair bouwen en faillissement: een praktische handleiding voor de opdracht...

mr. O.M. Weeshoff en mr. C.J.A. Kokol1

In de modulaire bouw is het te doen gebruikelijk dat modulaire elementen gefabriceerd in opdracht van een opdrachtgever in de fabriek opgeslagen blijven, totdat ze naar de bouwplaats worden verplaatst om aan een bouwwerk te worden bevestigd. Zonder aanvullende afspraken met de aannemer brengt dit – zeker in geval van faillissement van de aannemer – significante risico’s voor de opdrachtgever met zich mee. In deze bijdrage zetten wij die risico’s uiteen en worden enkele manieren beschreven om die risico’s zoveel als mogelijk voor de opdrachtgever te mitigeren. 1. Inle... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Opzegging erfpacht wegens niet voldoen aan de aanbiedingsplicht na het voorne...

mr. M.K. Daverschot1

Annotatie bij Rechtbank Den Haag 22 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3493 1. Inleiding In deze annotatie staat de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 22 maart 2023 centraal. De rechtbank bepaalt dat het schenden van een aanbiedingsplicht in de erfpachtvoorwaarden kwalificeert als in ernstige mate tekort schieten in de nakoming van de verplichtingen van de erfpachter, op grond waarvan de erfverpachter het erfpachtrecht mag opzeggen.[2] Vooralsnog is dit enkel het standpunt van de rechtbank, maar de uitspraak is toch interessant voor de praktijk. Daa... abonneren of dit artikel kopen.

De maatstaf voor schade bij het wijzigen van een akte van splitsing ex art. 5...

mr. R. Peutz1 en mr. R.F. Simonse

Annotatie bij Hoge Raad 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286 1. Inleiding Op 24 februari 2023 is door de Hoge Raad een arrest gewezen over het wijzigen van de akte van splitsing bij appartementsrechten (verder: akte) door middel van art. 5:139 lid 2 BW (hierna ook wel ‘spoor 2’) en de daarmee samenhangende vernietigingsprocedure van art. 5:140b BW.   Hoewel de Hoge Raad het cassatieberoep afwijst vanwege het ontbreken van belang, beantwoordt hij drie opgeworpen rechtsvragen in een ten overvloede. De eerste rechtsvraag gaat ove... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. S. Brandse1 en mr. F. Brandse

Wordt vloeibaar aluminium dat door stolling onbedoeld is vast komen te zitten in ovens aangemerkt als bestanddeel van die ovens (art. 3:4 lid 2 BW)? Beoordeling van het hof na terugverwijzing door de Hoge Raad Gerechtshof Den Haag 24 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:31 Een vervolg op de bekende Zalco zaak. Eerder bespraken wij Hoge Raad 13 november 2020 ( ECLI:NL:HR:2020:1786 ), zie TvzR 2020 nr. 4. Destijds is de zaak door de Hoge Raad terugverwezen naar het hof. De daaropvolgende uitspraak van het hof wordt hieronder besproken. Korte terugblik: Zalco was gerec... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS