Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Artikel 26 Wvg

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Tijdschrift voor Bouwrecht (maart 2008, blz. 250 e.v.) geven M. Littooij en J.B. Mus een overzicht van de rechtspraak inzake artikel 26 Wvg: de inroeping van de nietigheid van rechtshandelingen door de gemeente. Uitgangspunt is de wetswijziging van 2002. De volgende rechtshandelingen doen afbreuk aan de voorkeurspositie van de gemeente en staan bloot aan vernietiging: aandelenoverdrachten, feitelijke leveringen, inbreng in samenwerkingsvormen, onherroepelijke en privatieve volmachten aan derden, allerlei verboden voor de eigenaar tot ingebruikgeving (o.a. pacht), verboden tot het aanwenden van rechtsmiddelen, het bedingen van gegarandeerde of vaste koopprijzen, deling van winst en verlies, overgang van risico’s. Ook platte koopovereenkomsten, juridische leveringsakten en hypotheken worden door de rechter gegispt (maar daar zijn de auteurs het niet mee eens). Niet vernietigbaar zijn: toedeling bij verdeling van gemeenschappen, vestiging en overdracht van beperkte rechten (opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid, beklemming, vruchtgebruik, hypotheek).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Zakelijke rechten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/5831