Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Natura 2000 Elke keer is men weer verrast door rechterlijke uitspraken over Natura 2000, ditmaal naar aanleiding van Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 februari 2008 inzake de mosselzaadvisserij in de Waddenzee [200808_nb_tar_LJN_BC5266.pdf](LJN: BC5266). In deze uitspraak wordt een Natuurbeschermingswetvergunning voor de mosselvisserij vernietigd, omdat onvoldoende duidelijk is of deze activiteit schadelijk is voor de habitat. De minister beraadt zich over de gevolgen van deze uitspraak (Kamerstukken II, 2007/08, 29675, nr. 30). Het kan namelijk heel goed zijn dat er ook verdergaande effecten zijn, dan alleen ten aanzien van de mosselvissers.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/5835