Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Health Check

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Raad van Ministers heeft in februari gedebatteerd over de health check. Als gezamenlijke prioriteit werd de vereenvoudiging van het stelsel gezien. Toch wordt niet alles overboord gegooid; veel lidstaten willen een vangnet voor risico’s en calamiteiten. Zo’n vangnet kan ook het huidige marktbeleid in afgeslankte vorm zijn. Veel lidstaten zijn voorstander van een verruiming van art. 69 (van Verordening 1782/2003), op basis waarvan lidstaten kunnen kiezen om een deel van de landbouwsteun in te zetten voor specifieke soorten landbouw en kwaliteitsproductie. Dat zou dan in de plaats komen van een verhoging van de verplichting tot modulatie (geld voor plattelandsontwikkeling). Voorts is gesproken over het melkquotum: afschaffing per 2015 en een ‘zachte landing’, bijvoorbeeld door jaarlijkse verhogingen. De Nederlandse inbreng kwam er op neer dat de landbouw niet alleen voedsel levert, maar ook landschap, natuur en dierenwelzijn. Dat moet in de inkomensondersteuning tot uitdrukking komen. Onze minister is voorstander van een jaarlijkse verhoging van het melkquotum van 2%. Flankerend beleid is daarbij welkom (Kamerstukken II, 2007/08, 21501-32, nr. 270, brief 5 maart 2008).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/5836