Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van de vele, vele moties die waren ingediend bij het debat over de Nota dierenwelzijn (serie Kamerstukken II, 2007-2008, 28286) zijn er nog best een paar aangenomen door de Tweede Kamer. Zelfs een enkele motie van het lid Thieme haalde het. Veelal gaat het om betrekkelijk klein bier: •Intensivering van het debat in Europa over een verbod op vossen en chinchilla’s (nr. 108) •Onderzoek naar dieren die in Nederland worden gehouden, zoals lama’s en kamelen (nr. 109) •Registratie van gebruik van diergeneesmiddelen (nr. 110) •Onderzoek naar een privaatrechtelijke Orde voor dierenartsen (nr. 111) •Voorlichting over dierexperimenteel onderzoek (nr. 112) •Veiligstelling van het Gelderse Paard (nr. 113) •Een certificatiestelsel voor de dierenhandel (nr. 115) •Opstellen van een ethisch afwegingskader (nr. 117) •Opleiding tot paraveterinair dierenambulancepersoneel (nr. 120) •Het tegenhouden van de tijgermug (nr. 122) •Uitstel van rubbermatten bij kalveren (nr. 170) •Ratificering van de kleine huisdieren (nr. 172, Thieme) •Plan van aanpak malafide hondenhandel (nr. 192, Thieme) •Toezicht op de elektrische bedwelmingsmethode (nr. 198) Soms heeft het onderwerp wellicht wat meer om het lijf: •Verplicht cameratoezicht op veemarkten (nr. 149, Thieme) • Stimulering van alternatieve huisvesting voor kippen (nr. 197) Al met al een rijke oogst aan opdrachten voor de regering.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/5837