Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wabo

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over het wetsvoorstel Wabo zijn in het Tijdschrift van Bouwrecht van april 2008 twee artikelen verschenen: • een artikel van A.G. Bregman, waarin hij een reactie geeft op het voorontwerp Invoeringswet Wabo. De auteur pleit voor het laten vervallen van de verplichte koppeling van de omgevingsvergunning die afwijkt van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanherziening (TBR 2008/4, p. 351 e.v.); • het tweede (en tevens laatste) deel van het verslag van de jaarvergadering 2007 van de Vereniging voor Bouwrecht. Dit deel gaat over de procedures en rechtsbescherming alsmede de handhaving onder het wetsvoorstel Wabo (TBR 2008/4, p. 333 e.v.).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6284