Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Biotechnologie

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister deelt de Kamer bij brief van 2 april 2008 mee dat zij nog geen positie inneemt in de door de Europese commissaris van Landbouw Fischer Boel gedane oproep tot een debat over het klonen van dieren voor voedselproductie (TK, 2007-2008, 27428, nr. 106, brief 2 april 2008). De Europese Commissie (EC) heeft een aantal stappen ondernomen ter voorbereiding van een zorgvuldige oordeelsvorming ter zake. Eén daarvan is dat de EC de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) heeft verzocht om een wetenschappelijk oordeel. Het kabinet wacht het definitieve rapport van de EFSA af, alvorens een standpunt in te nemen. Het rapport wordt in mei 2008 verwacht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6288