Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Tuinbouw

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er is een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van een aantal belastingwetten en andere wetten aangeboden aan de Tweede Kamer, voorzien van een memorie van toelichting (TK 2007-2008, 31404, nrs. 1-5, Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting, oorspronkelijke tekst, advies). Noemenswaardig is de invoering van het verlaagde BTW-tarief voor het transport van tuinbouwgas. Al tientallen jaren was het verlaagde tarief toepasselijk op de levering van gas en minerale olie aan de tuinbouw. Deze gold onder de Wet OB 1968 ook voor het transport van die brandstoffen naar de tuinbouwer. Door de inwerkingtreding van de Gaswet 2000 ontstond hierover onduidelijkheid, omdat daarin wel een onderscheid werd gemaakt tussen het transport en het leveren van gas aan de afnemer. Om te voorkomen dat hierdoor onbedoeld het transport van gas bestemd voor de tuinbouw niet langer onder het verlaagde tarief zou kunnen vallen, is een technische aanpassing vereist van de bij de Wet OB 1968 behorende tabel I, onderdeel b. Daardoor valt in de toekomst het transport van gas bestemd voor de tuinbouw weer wettelijk onder het verlaagde tarief. Overigens blijken de netbeheerders het transport van gas naar de tuinbouw in de praktijk nog steeds te belasten met het verlaagde BTW - tarief, aldus de MvT.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6291