Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbalans 2007

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij brief van 8 april 2008 heeft de minister de Kamer meegedeeld dat de Belastingdienst pas uitvoering kan geven aan de voorgenomen fiscale vrijstelling van de - onder de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN 2000) vallende - subsidies beheer, inrichting, recreatie en landschap, nadat de Europese Commissie hiervoor goedkeuring heeft verleend. Hetzelfde geldt voor de voorgenomen fiscale vrijstelling van subsidies voor het beheer van landschap die onder de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) vallen (TK 2007-2008, 31146, nr. 4, brief 8 april 2008).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6292