Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Raad van State

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het jaarverslag van de Raad van State van 2007 is verschenen. Het jaarverslag is te raadplegen via www.raadvanstate.nl. Voor wie het jaarverslag te omvangrijk is (191 pagina’s), biedt de door de Raad van State uitgebrachte samenvatting uitkomst. Deze is eveneens beschikbaar via voornoemde site. Zorgelijk is de vaststelling van de Raad van State dat het schort aan de kwaliteit van de wetgevingsfunctie en de uitvoerende juridische functie van de overheid. Zie hiervoor het volgende citaat uit de samenvatting (p. 3): ‘De Raad van State merkt in zijn jaarverslag op dat juridisering - en daarmee de complexiteit van het rechtssysteem - meebrengt dat een goede juridische functie op de ministeries van onmiskenbaar groot belang is. De Raad van State vindt het dan ook zorgelijk dat de juridische eenheden op de meeste departementen door enkele bezuinigingsrondes op dit moment nauwelijks in staat zijn de juridische kwaliteit van de beleids- en besluitvorming te waarborgen. Zorgelijk is volgens de Raad van State ook dat voor verschillende ministeries geldt dat onvoldoende juridische capaciteit beschikbaar is om de Europese dimensie en de juridische functie overtuigend te behartigen. De overheid komt zichzelf tegen als de kwaliteit van de wetgevingsfunctie en die van de uitvoerende juridische functie niet aan de maat is: in de uitvoering, de handhaving en bij de rechter.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6293