Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Staatssteun

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aan de Tweede Kamer is een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen aangeboden, voorzien van een Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 2007/08, 31 418, nrs. 1-4, Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van Toelichting, Advies en nader rapport). De voorgestelde wijzigingen beogen sluitende regels te bieden om tot (effectieve) terugvordering of ongedaanmaking van steunmaatregelen over te gaan, die onverenigbaar zijn verklaard met de gemeenschappelijke markt op grond van een beschikking van de Commissie, een uitspraak van het Hof van Justitie, of een onherroepelijke uitspraak van de Nederlandse rechter. Daarnaast omvat het wetsvoorstel ook een wijziging van de regeling van de wettelijke rente in het BW, zodat er voor de verschuldigde wettelijke rente als gevolg van een terugvordering of ongedaanmaking van steun een separate regeling geldt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6466