Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Voedselveiligheid

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vaste commissies voor LNV (en VWS) hebben op 26 maart 2008 vergaderd met de ministers van LNV (en VWS ) over onder meer het onderzoeksrapport van de commissie-Hoekstra en de kabinetsreactie hierop. Hiervan is een verslag gemaakt (Kamerstukken II, 2007/08, 26 991, nr. 196). Hoewel de minister van LNV een flink aantal toezeggingen doet (totaal: 11), is van een noemenswaardige wijziging van het reeds ingezette beleid geen sprake. Wel opvallend is dat het fenomeen ´klokkenluider´ inmiddels ook de gemoederen in de agrarische sector bezighoudt. In dat verband doet de minister desgevraagd twee toezeggingen: • een klokkenluider die bij de notaris een verklaring onder ede aflegt, zal de minister horen met verzekering van zijn of haar veiligheid; • eventuele klokkenluiders binnen LNV en de VWA wordt gegarandeerd dat “als zij zich melden bij een vertrouwenspersoon, zij uit kunnen gaan van vertrouwelijkheid en beschermde omgeving.”

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6467