Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Successiewet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de voorgenomen wijziging van de Successiewetgeving (Kamerstukken II 2007/08, 27 789, nr. 15, brief 14 april 2008). Noemenswaardig is dat de bedrijfsopvolgingsregeling zal worden meegenomen in de voorgenomen herziening. De staatssecretaris geeft ter zake - samengevat - de volgende punten aan: • de faciliteit bij bedrijfsopvolging kan eenvoudiger worden vormgegeven. Dit wordt opgepakt; • bekeken wordt of het nodig is om de bedrijfsopvolgingsregeling uit te breiden of te beperken; • de mogelijkheden om de conserverende aanslag te laten vervallen, worden onderzocht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Bedrijfsopvolging
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6469