Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor de product- en bedrijfschappen is relevant het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II, 2007/08, 31 419, nrs.1-3, Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van Toelichting). Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimiteit van bedrijfslichamen te vergroten. Hiervoor heeft het kabinet de volgende uitgangspunten gesteld: • het democratische gehalte van bedrijfslichamen moet worden verbeterd; • de verantwoording en transparantie moeten worden vergroot, en • de bedrijfslichamen dienen hier zelf verantwoording voor te nemen. Om deze uitgangspunten te bereiken, zijn in het wetsvoorstel onder andere de volgende kabinetsvoorstellen nader uitgewerkt: • eisen aan een code goed bestuur; • om de vier jaar een onderzoek door het bedrijfslichaam naar het draagvlak voor het voortbestaan; • verscherping van zowel het interne toezicht bij bedrijforganen, als het externe toezicht dat door de SER wordt uitgeoefend; • financiële transparantie en verantwoording.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6470