Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierenwelzijn; verrijkte kooien

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er is belangrijk nieuws voor de pluimveehouderij over verrijkte kooien. Bij brief van 18 april 2008 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe regelgeving inzake het verbod op verrijkte kooien, en kondigt daartoe een wijziging aan van het Legkippenbesluit 2003, die naar verwachting dit najaar wordt gepubliceerd in het Staatsblad (brief 18 april 2008, Kamerstukken II, 28 286, nr. 213 herdruk). Tevens zal worden voorzien in een overgangsregeling voor pluimveehouders die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een verrijkte kooi of in een zogenoemde te verrijken kooi. Vooruitlopend op deze overgangsregeling deelt de minister nu al aan dat de overgangsregeling alleen geldt voor verrijkte of te verrijken kooien, die deel uitmaken van een huisvestingssysteem dat op 17 april 2008 in gebruik was. Pluimveehouders die na 17 april 2008 nog gaan investeren in deze kooien, al dan niet in anticipatie op het aangekondigde verbod, komen dus niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6635