Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Besluit ruimtelijke ordening

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Staatsblad 2008, nr. 145 is het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening gepubliceerd (Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening). Het zal het Besluit op de ruimtelijke ordening uit 1985 gaan vervangen (Bro 1985) en vindt zijn grondslag in de komende nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Naar zijn opzet is het Bro in grote lijnen vergelijkbaar met het Bro 1985. De bij het Bro gestelde regels kunnen globaal worden ingedeeld in: (a) regels over digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten; (b) regels over de inhoud en vormgeving van bestemmingsplannen en (c) procedurele regels. Het doel van het Bro is uniformering en standaardisering, zodat landelijk duidelijkheid en rechtszekerheid wordt bewerkstelligd. Dit geldt in het bijzonder voor volgende twee onderdelen van het Bro die geheel nieuw zijn: (1) paragraaf 3.2 ‘Standaardregels in bestemmingsplannen’ en (2) afdeling 6.1 ‘Tegemoetkoming schade’.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6656