Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Stankhinder veehouderij

W.Bruil

In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2008 (zaak nr. 200704409/1, LJN: BD0347) komen appellanten met succes op tegen een door B&W aan een pluimvee- en paardenhouderij verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Bij het bestreden besluit was onder meer vergunning verleend voor een reeds bestaande, opnieuw te gebruiken stal, die op kortere afstand van het dichtstbijzijnde stankgevoelige object (een woning)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

gelegen was. De Afdeling oordeelde onder andere dat B&W zich in redelijkheid niet op het standpunt hadden kunnen stellen dat stankhinder wordt voorkomen, of in voldoende mate wordt beperkt, met de aan de vergunning verbonden voorschriften. De Afdeling legde hieraan onder andere ten grondslag dat - verkort weergegeven - niet verzekerd is dat B&W zijn uitgegaan van het juiste emissiepunt in de zin van artikel 2.2, onderdeel 2 van de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 van de minister van VROM. Het bestreden besluit, alsmede de aanvraag bevatte hiervoor onvoldoende technische informatie, aldus de Afdeling. Ook de door appellanten gestelde stof- en neveloverlast als gevolg van de ontsmetting van de stallen had succes. B&W hadden geen voorschriften aan de vergunning verbonden, die waarborgen dat stof- en neveloverlast bij de ontsmetting van de stallen zou worden voorkomen, althans zou worden beperkt. B&W hadden enkel vastgesteld dat de ventilatieopeningen van de stal in de praktijk bij het ontsmetten gesloten zijn. Volgens de Afdeling hadden B&W zich niet zonder nadere motivering op het standpunt kunnen stellen dat aanvullende voorschriften op dit punt niet nodig waren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6658