Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschapsrecht en overdrachtsbelasting

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de gevolgen voor de overdrachtsbelasting van het wetsvoorstel inzake personenvennootschappen (Wetsvoorstel ´Vaststelling van titel 7.13 BW van het Burgerlijk Wetboek, Kamerstukken II 2007/08, nr. 28 746), schreven R.W.J.J. de Win en M.A. Broekman reeds in het maartnummer van het Tijdschrift van Bouwrecht (TBR 2008/50, p. 267-273). Inmiddels is van hun hand een vervolg op dit artikel geschreven in het meinummer (TBR 2008/88, p. 459-460). Aanleiding is onder andere de door de Minister van Justitie ingediende Nota van wijziging van 6 maart 2008 (Nota van wijziging Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek, Kamerstukken II 2007/08, 31 065, nr. 9). De ongelijke behandeling van vastgoedfondsen met en zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de auteurs in hun eerste artikel omschreven, wordt volgens hen in deze Nota opgeheven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6660