Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Uit een persbericht van het Ministerie van VROM van 20 mei 2008 blijkt dat de Eerste Kamer op 20 mei 2008 unaniem heeft ingestemd met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Op 1 juli 2008 zal de nieuwe Wro in werking treden (bron: www.vrom.nl). Voorts is in het Staatsblad 2008, nr. 159 het Invoeringsbesluit van de Wet ruimtelijke ordening gepubliceerd

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6710