Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Milieubeleid

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer een rapport (24 pagina´s) aangeboden getiteld ´Vleessector van de haak gevallen´ (brief 8 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XI, nr. 110). Het is een verslag van het onderzoek van de VROM-inspectie naar de implementatie van milieumaatregelen in de vleesindustrie. De aanleiding voor dit onderzoek was dat de rijksoverheid begin 2006 het convenant ´Uitvoering Milieubeleid door de Vleesindustrie´eenzijdig had opgezegd, nadat geconstateerd was dat de uitvoering tekortschoot. Daarom is onderzoek gedaan naar de milieuvergunningen en de uitvoering van de milieuvoorzieningen in de vleesindustrie. Samengevat blijkt er nog steeds een achterstand. Het ontbreken van een concrete, actuele handleiding lijkt hieraan mede debet te zijn. Er wordt nu samen met brancheverenigingen gewerkt aan een dergelijke handleiding. Naar verwachting zal deze medio 2008 gereed zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6716