Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel personenvennootschappen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De twee wetsvoorstellen die het nieuwe personenvennootschaprecht gaan vormgeven in titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek (Wetsvoorstel 28 746 en 31 065) lopen enige vertraging op. Bij brief van 15 april 2008 heeft de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer aan de minister van Justitie meegedeeld dat de afhandeling van deze wetsvoorstellen, vanwege de complexiteit en de omvang ervan, niet voor het zomerreces kan plaatsvinden (brief 15 april 2008, Kamerstukken I 2007/08, 28746, nr. F).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Rechtspersonen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6719