Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Jaarverslag Raad van State

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 29 april 2008 hebben de minister-president en de ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en van Justitie de Tweede Kamer in een uitgebreide brief (10 pagina´s) gereageerd op het jaarverslag van de Raad van State over 2007 (Kamerstukken II, 2007/08, 31 440, nr. 2). De ministers gaan in deze brief nog niet inhoudelijk in op de (noodzakelijke) verbetering van kwaliteit van de juridische dienstverlening en wetgevingsfuncties. Hierover wordt de Tweede Kamer separaat geïnformeerd. Daarbij zal de kabinetsreactie zich met name richten op het advies van de Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving onder voorzitterschap van mr. R.J. Hoeksma, dat vorig jaar aan de minister van Justitie is aangeboden. Thans wordt onder andere gewerkt aan meer interdepartementale samenwerking door de juridische en wetgevingsdirecties van de ministeries, aldus de ministers.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6721